On-line workshop pro pracovníky poradenských center vysokých škol 24. listopadu 2020, 10:00 – 12:00 hod. Aktuální diskuze o efektivnějším nastavení vysokoškolského studia staví do středu zájmu stále více studenty a rozvoj jejich dovedností a kompetencí.……

Dovolujeme si vás informovat o zveřejnění zpráv pilotního šetření EUROGRADUATE, kterého se zúčastnilo 8 evropských zemí pod vedením mezinárodního konsorcia. V České republice realizovalo šetření Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci se Střediskem……

Na Slovensku fakticky zaniká jedna ze soukromých vysokých škol. Tamní vláda na své 24. schůzi ve středu 10. června 2020 schválila odnětí tzv. státního souhlasu Akademii médií, odborné vysoké škole mediální a marketingové komunikace v Bratislavě. V roce 2015 podobně, tedy po odnětí……

Slovenská zpravodajská televize TA3 nedávno informovala o záměru Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR redukovat počet studijních programů. Univerzity podle reportáže produkují příliš mnoho absolventů, po nichž není v praxi poptávka. Počet studijních programů……

Aktuální diskuze o efektivnějším nastavení vysokoškolského studia, které by vedlo k  jeho větší flexibilitě a lepšímu přizpůsobení se současným výzvám, staví do středu zájmu stále více studenty a rozvoj jejich dovedností a kompetencí. Vysoké školy přestávají být místem pouhého zprostředkování „vyššího“ vědění a čím dál více se připomíná……

Hlavním cílem projektu Developing, Assessing and Validating Social Competences in Higher Education (DASCHE) v rámci KA2 programu Erasmus+ je podporovat politické učení mezi zeměmi a vysokoškolskými institucemi v rozvoji kurikulí, hodnocení a validaci sociálních kompetencí studentů. ……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License