Iniciativa sítě evropských univerzit

V rámci snahy zvýšit pozornost vůči vzdělávání a kultuře v politických opatřeních vyzývá ve svých závěrech Evropská rada členské země EU, v návaznosti na summit v Götebrogu z listopadu 2017, aby podnikly v této oblasti řadu iniciativ. Například aby se snažily:

„…posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU a vybízet k tomu, aby do roku 2024 existovalo zhruba dvacet „Evropských univerzit“, neboli zdola nahoru vytvořených sítí univerzit napříč EU, jež studentům umožní získat titul kombinací studia v několika zemích EU a přispějí k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit“.

Cílem této iniciativy je vytvořit podmínky pro spolupráci nové generace kreativních Evropanů, kteří jsou schopni spolupracovat v různých jazycích, přes hranice a napříč obory a zasazovat se o řešení velkých společenských problémů a nedostatků určitých dovedností a kvalifikací na evropském kontinentě.

Na vysokoškolské vzdělávání by měla mít tato iniciativa zásadní dopad. Její realizace se musí opírat o stávající iniciativy (mj. Erasmus Mundus, Akce Marie Skłodowská-Curie či Evropský inovační a technologický institut). Díky vysoké kvalitě by tyto sítě měly přilákat nejlepší studenty, vyučující i výzkumné pracovníky, kteří by svou práci opírali o nejinovativnější metodologii a digitální technologie. Síť by fungovala jako vzor pro ostatní instituce vysokoškolského vzdělávání, čímž by se postupně zvyšovala konkurenceschopnost evropských vysokých škol v mezinárodním kontextu.

Na zasedání Rady pro vzdělávání v únoru 2018 vyjádřili ministři členských zemí této iniciativě podporu a zdůraznili potřebnost zaměření jak na kvalitu a excelenci, tak i na zajištění geografické vyváženosti mezi zeměmi EU (tj. spolupráce univerzit ze všech členských zemí), dále i na propojování vzdělávání a výzkumu. Iniciativa musí být dostatečně ambiciózní, aby mohla přispět k prohloubení spolupráce mezi evropskými vysokými školami.

V současné době probíhá konzultace, v níž se Evropská komise obrací na všechny zainteresované strany, včetně odborníků z praxe na místní i mezinárodní úrovni a ministerstev členských zemí, aby se seznámila s jejich pohledem na situaci, který pak zohlední při formulaci konečné podoby iniciativy. V rámci tohoto společného úsilí zveřejňuje Evropská komise veškeré návrhy a koncepty, které v této oblasti obdrží. Případné příspěvky lze zasílat na e-mailovou adresu: EAC-HE@ec.europa.eu.

Koncepční dokumenty a stanoviska k tématu Síť evropských univerzit:

Stanovisko Université de la Grande Région/Universität der Grossregion

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License