Politika EU v oblasti vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých je důležitou složkou politiky Evropské komise v oblasti celoživotního vzdělávání. Je nezbytné pro zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti pracovníků, sociální začleňování, aktivní občanství a osobní rozvoj. Důležitým úkolem je zajistit jeho dostupnost pro všechny skupiny obyvatel.

Poptávka po vzdělávání dospělých se zvyšuje, a proto chce EK pomoci všem zemím vytvořit kvalitní systémy zajišťující výuku pro dospělé na vysoké úrovni. Kromě toho se snaží EK motivovat ke spolupráci i místní orgány, zaměstnavatele, sociální partnery či občanské společnosti a kulturní organizace

Nástroje na podporu vzdělávání dospělých

Evropská komise spolupracuje se 32 zeměmi na realizaci Evropského programu pro vzdělávání dospělých. Mezi hlavní priority patří zejména zkvalitnění řízení podpory (koordinace, součinnost s dalšími politikami, vyšší investice, lepší vazba na potřeby společnosti), rozšíření nabídky kvalitního vzdělávání dospělých a rozšíření účasti různých skupin obyvatel na formálním, neformálním i informálním vzdělávání, zvýšení dostupnosti a zlepšení způsobů zajišťování kvality vzdělávání dospělých.

Komise například koordinuje síť národních koordinátorů, kteří podporují vzdělávání dospělých v příslušných zemích, poskytují poradenství a podporu ohledně daných politik a shromažďují i šíří osvědčené postupy. Za tím účelem také spolupracuje s řadou evropských sdružení, sítí a odborových organizací.

V rámci ET 2020 byla založena Pracovní skupina pro vzdělávání dospělých zabývající se strategickým rámcem evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020.

Důležitým nástrojem pro sdílení informací, metod a postupů v této oblasti je Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE).

 

Další informace

Právní předpisy a iniciativy EU

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License