Za svůj vzdělávací systém, výukové metody a pedagogické materiály odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje řadu činností, které se dotýkají otázek společného zájmu. Konkrétně se jedná o integraci migrantů a uprchlíků, podporu inkluze……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License