Study in Europe je projekt Evropské unie spuštěný v lednu 2018 usilující o lepší informovanost studentů z celého světa ohledně možností studia v Evropě, pomoc mezinárodním studentům najít v Evropě příležitosti ke studiu, výzkumu či získání stipendia a spojení evropských……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License