Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) byl zaveden v roce 2010 Budapešťsko-vídeňskou deklarací jako jeden z cílů první fáze Boloňského procesu (1999), v následujícím desetiletí se jeho cíle soustředí okolo konsolidace EHEA zejména v souvislosti……

Evropská unie v posledních letech klade důraz na plné využití potenciálu vzdělávání a kultury jako hybatele ekonomického růstu, tvorby pracovních míst, sociální spravedlnosti a rozvoji evropské identity v různosti jejích podob. Cílem je vytvořit do…

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License