Workshop 4 Jak na kvalitu online vzdělávání?

1.12. 14:00-16:00, online záznam zde

ve spolupráci s Celoživotní a distanční vzdělávání, Západočeská univerzita v Plzni a Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání

Registrace

Program

14:00-14:30 prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Univerzita Karlova

Standardy kvality distančního vzdělávání (připravovaný projekt CRP)

14:30-15:00 Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D., Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání

Modely kvality online vzdělávání

15:00-15:30 PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Západočeská univerzita, Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání

OpenUpEd rámec kvality pro MOOC kurzy

15:30-16:00 Panelová diskuse Jak na kvalitu online vzdělávání?

 

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License