1

Centrum pro studium vysokého školství vzniklo v roce 1991 transformací tehdejšího Ústavu pro rozvoj vysokého školství jako příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Od 1. 1. 2007 působíme v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. jako veřejná výzkumná instituce (CSVŠ, v.v.i.) zřízená MŠMT. Pracovníci dnešního CSVŠ, v.v.i. se již více než čtvrt století se věnují výzkumu vysokého školství… více

Výsledky šetření Eurostudent

Nezaměstnanost absolventů VŠ