Šéfredaktor:
Ing. Radim Ryška, Ph.D.
  
Zástupkyně šéfredaktora:
Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.
  
Redakční kruh (spolu s šéfredaktorem a jeho zástupkyní):
doc. Karel Müller, CSc.
Ing. Libor Prudký, Ph.D.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
Ing. Helena Šebková, CSc.
  
Redakční rada (spolu s redakčním kruhem):
Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP
PhDr. Josef Basl, Ph.D.
Ing. Jan Koucký, Ph.D.
doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
  
Výkonná redaktorka:
Marta Šlemendová
  
Jazyková redakce:
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License