Dozorčí rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

 

Členy Dozorčí rady Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. jmenuje a odvolává podle § 19 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, zřizovatel, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Složení Dozorčí rady:

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek ministra

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan – Fakulta informatiky a statistiky

Mgr. Karolína Gondková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelka odboru vysokých škol

Ing. Jana Říhová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Univerzita Karlova v Praze, rektor

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License