2020 

2019

2018

2017

 • Abramuszkinová Pavlíková, E. , Šmídová, M. (2017). The Values and Attitudes of Young People. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(6): 1823 – 1832.
 • Benneworth, P., Young, M. & Normann, R. (2017). Between Rigour and Regional Relevance? Conceptualising Tensions in University Engagement for Socio-Economic Development. Higher Education Policy 30: 443. https://doi.org/10.1057/s41307-017-0061-9
 • Karlsen, J., Beseda, J., Šima, K. et al. (2017). Outsiders or Leaders? The Role of Higher Education Institutions in the Development of Peripheral Regions. Higher Education Policy, 30: 463. https://doi.org/10.1057/s41307-017-0065-5
 • Kohoutek, J., Pinheiro, R., Čábelková, I. et al. (2017) The Role of Higher Education in the Socio-Economic Development of Peripheral Regions. Higher Education Policy 30: 401. https://doi.org/10.1057/s41307-017-0068-2
 • Pinheiro, R., Karlsen, J., Kohoutek, J. et al. (2017). Universities’ Third Mission: Global Discourses and National Imperatives. Higher Education Policy 30: 425. https://doi.org/10.1057/s41307-017-0057-5
 • Šebková, H., Roskovec, V. (eds.) (2017). Metodická příručka pro spolupráci vysokých škol s regiony (Tool Kit). Praha: Centrum pro studium vysokého školství. Dostupné na http://www.perifproject.eu/wp-content/uploads/2015/07/ToolKit_brozura_CZ-1.pdf
 • Šima, K., Benneworth, P., Pinheiro, R. et al. (2017). What are the Cultural Preconditions of Universities’ Regional Engagement? Towards a Disciplinary Sensitive Model of the University–Region Interface. Higher Education Policy 30: 517. https://doi.org/10.1057/s41307-017-0056-6
 • Šmídová, M., Šmídová, O., Kyllingstad, N. et al. (2017). Regional Development: Lifelong Learning as a Priority in Norway and the Czech Republic? Higher Education Policy 30: 499. https://doi.org/10.1057/s41307-017-0060-x

2016

2015

 • Beseda, J. (ed.) (2015). DisCo2015: From Analog Education to Digital Education (conference reader). Praha: CSVŠ. Dostupné na: http://www.csvs.cz/konference/disco2015/Disco2015-sbornik.pdf
 • Šima, K. (2017). Evidence in Czech research evaluation policy: measured and contested. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 13 (1) p81-95.
 • Šima, K. (2015). Humboldtovská idea jednoty výzkumu a výuky a její podoby v českém vysokém školství po roce 1989. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.
 • Šmídová, M. (2015).Internacionalizace vysokého školství – zahraniční mobilita studentů v ČR z pohledu výzkumu Eurostudent IV. Orbis Scholae , 9 (1), p. 29-54.
 • Šmídová, M., Prudký, L. (2014). Sada map – hodnoty. Dostupné na: http://www.csvs.cz/projekty/2014_posuny_v_hodnotovych_strukturach/mapa/
 • Šmídová, M., Prudký, L. (2014). Sada map – vybrané socio-kulturní indikátory blízké hodnotám. Dostupné na: http://www.csvs.cz/projekty/2014_posuny_v_hodnotovych_strukturach/mapa/

2014

 • BESEDA, J., MACHÁT, Z. (eds.) DisCo 2014 Media literacy education from pupils to lifelong learning 9th conference reader DisCo. Centre for Higher Education Studies, 2013. ISBN: 978-80-86302-46-1. Dostupné na: http://www.csvs.cz/konference/disco2014/Disco2014-sbornik.pdf
 • BESEDA, J., ŠMÍDOVÁ, M., MACHÁT, Z. „Tactile generation“ and „digital immigrants: using media in the formal and informal education, In. Smymova-Trybulska , E. (ed.)E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Katowice-Cieszyn: University of Silesia, 2014, s.215-228.
 • KOHOUTEK, J. „European standards for quality assurance and institutional practices of student assessment in the UK, the Netherlands and the Czech Republic.“ Assessment & Evaluation in Higher Education, 2014, 39(3):310-325.
 • KOHOUTEK, J. Analysing instrument mixes in quality assurance: The Czech and Slovak accreditation commissions in the era of mass higher education, Quality in Higher Education, 2014, 20 (1): 83-102.
 • KOHOUTEK, J, D. F. WESTERHEIJDEN. „Opening Up the Black Box.“ In. Eggins, H. Drivers and barriers to achieving quality in higher education. SensePublishers, 2014, s. 167-175.
 • KOHOUTEK, J, D. F. WESTERHEIJDEN. Implementation and translation: From European standards and guidelines for quality assurance to education quality work in higher education institutions. In. Eggins H. (ed) Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education, SensePublishers, 2014, s.1-12.
 • PRUDKÝ, L. Rozvoj osobnosti vysokoškoláků jako součást kvality výuky, Brno: CDK, 2014, 112 s. ISBN 978-80-7325-352-3.
 • ŠEBKOVÁ, H. Výsledky mezinárodního projektu IBAR, AULA, 2014, 22(1):97-107.
 • ŠEBKOVÁ, H. A KOL. Global Forms and Local Forces: PhD Enrollments and Graduations in Australia, Canada, the Czech Republic, the United Kingdom, and the United States. In Nerad, M. Maresi, B. Globalization and its impacts on the quality of PhD education, SensePublishers, 2014, s.43-80.
 • ŠEBKOVÁ, H., ROSKOVEC, V., BENEŠ, J. The Czech case: Students, Governance and the Interface with Secondary Education. In. Eggins H. (ed) Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education, SensePublishers, 2014, s.127-142.
 • ŠIMA, K. A KOL. Politika a každodennost na českých vysokých školách: etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum, Slon, 2014, ISBN 978-80-7419-171-8.
 • ŠMÍDOVÁ, M. Recenze: Organizační klima fakult připravující učitele a Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult, AULA, 2014, 22(1):122-123.
 • ŠMÍDOVÁ, M., ZIMMERHAKLOVÁ, H. U-MAP jako nástroj pro sledování diverzity českých vysokých škol, Aula, 2014, 22(1): 55-79.

2013

 • BESEDA, J. , MACHÁT, Z. (eds.) DisCo 2013 New technologies and media literacy education 8th conference reader DisCo. Centre for Higher Education Studies, 2013. ISBN: 978-80-86302-45-4. Dostupné na: http://disconference.eu/wp-content/uploads/2013/8thDisCoReader2013_New%20tehhnologies%20and%20media%20literacy%20education.pdf .
 • BENEŠ, J., MAREŠ, J. Proměny studia učitelství na pedagogických fakultách v ČR v letech 2000-2012 dané Boloňským procesem, Pedagogika, 2013, 4: 427-459.
 • KOHOUTEK, J. European standards for quality assurance and institutional practices of student assessment in the UK, the Netherlands and the Czech Republic, Assessment & Evaluation in Higher Education, 2013, 39 (3): 310-325.
 • PABIAN, P., TVRDÁ, K., HÜNDLOVÁ, L. Jsou studující všemocní nebo bezomocní? Vládnutí v českém vysokém školství mezi studentokracií, akademickou oligarchií a manažerismem. AULA 21(1):68-83.
 • ŠEBKOVÁ, H., BENEŠ, J., ROSKOVEC, V. Využití evropských standardů pro zajištění kvality na českých vysokých školách, 2013, Vyšehrad, s.216.
 • ŠEBKOVÁ, H., J. KOHOUTEK. „Enhancing the Quality of Higher Education in the Czech Republic Past, Present and Future Challenges.“ In. Land, R., George, G. Enhancing Quality in Higher Education: International Perspectives, Routledge, 2013, s.153-164.
 • ŠMÍDOVÁ, M., ZIMMERHAKLOVÁ, H.Klasifikace jako alternativa žebříčků: Mohou mít podobné dopady na vysoké školy? AULA, 2013, 21(1): 46-67.
 • ŠMÍDOVÁ, M., ZIMMERHAKLOVÁ, H.. Další tvůrčí činnost na českých vysokých školách, AULA, 2013, 21(2): 85-101
 • ŠMÍDOVÁ, M., ZIMMERHAKLOVÁ, H. Similarities and Differences of Student Assessment across Seven European Countries, Journal of European Higher Education Area, 4: 33-46.
 • ZIMMERHAKLOVÁ, H. Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti FF UK v období Normalizace (Recenze), AULA, 2013, 21(1):119-122.

2012

 • PRUDKÝ, L. (Ed. ) Values, Stratification, Transformation. Plzeň. Aleš Čeněk 2012. 471 str. ISBN 978-80-7380-401-5.
 • ŠEBKOVÁ, H.: Czech Republic: High Estimation for Academic Profession, s. 114-124. In: Altbach, Ph. G. et al. (eds.), Paying the Professoriate. Routlege/Taylor&Francis, New York. 2012.
 • POHANKOVÁ, J., ŠŤASTNÁ, V., ROSKOVEC, V., STALKER, M.: Národní přiřazovací zpráva České republiky. NÚV, Praha 2012, 148 str. ISBN 978-80-87652-74-9.
 • BESEDA, J., MACHÁT, Z.: „Tactile Generation“. 7th DisCo Conference Reader: New Media and Education. Praha. Centre for Higher Education Studies. ISBN 978-80-86302
 • PRUDKÝ, L.: Velký autsajdr. Sociologický časopis č. 5, 2012. Praha. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2012. 225 str. ISSN 0038-0288
 • KRČMÁŘOVÁ, J., ŠEBKOVÁ, H., ROSKOVEC, V. 2012. Analýza činnosti Akreditační komise v letech 2006-2010, pracovní studie CSVŠ, v.v.i. pro MŠMT
 • DUBNOVÁ, D., JETMAR, J., ROSKOVEC, V., KRAŤKOVÁ, D., ŠEBKOVÁ, H., BESEDA, J., MACHÁT, Z. 2012. Spolupráce vysokých škol s ostatními sektory vzdělávací soustavy/se středními školami, ČVUT, CSVŠ, v.v.i., závěrečná zpráva projektu MŠMT
 • MÜNSTEROVÁ, E., ŠEBKOVÁ, H., ŠMÍDOVÁ, M., ZIMMERHAKLOVÁ, H. 2012. Vymezení další tvůrčí činnosti, VUT, CSVŠ, v.v.i., závěrečná zpráva projektu MŠMT
 • ŠMÍDOVÁ, M., ZIMMERHAKLOVÁ, H. 2012. Nová klasifikace U – MAP a její možnost využití v ČR, pracovní studie CSVŠ, v.v.i. pro MŠMT
 • PRUDKÝ, L., ŠEBKOVÁ, H., BENEŠ, J.2012. Institucionální a programová diverzifikace vysokého školství. Analytická studie pro MŠMT
 • ROSKOVEC,V., ŠEBKOVÁ, H. 2012. Řízení českého vysokého školství v mezinárodním kontextu. Analytická studie pro MŠMT
 • ŠIMA, K. 2012. Výzkumná role vysokých škol. Analytická studie pro MŠMT
 • KOHOUTEK, J., ŠEBKOVÁ, H. 2012. Zajišťování kvality českého vysokého školství v mezinárodním kontextu. Analytická studie pro MŠMT
 • KRČMÁŘOVÁ, J., ŠMÍDOVÁ, M., ZIMMERHAKLOVÁ, H. Třetí role vysokých škol. Analytická studie pro MŠMT

2011

 • BESEDA, J.: Elektronické informačních kanály Fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. In: Sojka, P., Kvizda, M. (eds.): SCO 2011: sborník příspěvků 7. konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita 2011, s. 159-164.
 • BESEDA, J.: Využívání elektronických informačních kanálů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. In: Trochanová, H., Brixová, J., Kršjak, M., Blahušiak, M. (eds.): Inovačný proces v e-learningu. (Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie), Bratislava: Ekonom 2011, 6 str. (CD-ROM) ISBN 978-80-225-3112-2.
 • KOHOUTEK, J.: Fond rozvoje vysokých škol a Rozvojové programy v české vysokoškolské politice. AULA, roč. 19, č. 3/4, 2011. s 5-25. ISSN 1210-6658.
 • KRČMÁŘOVÁ, J.: Third mission of higher education institutions. Conceptual framework and its application in the Czech Republic. European Journal of Higher education, 2011, vol.1, no. 4, pp. 315-331.
 • MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci v ČR. Přehled výzkumů vysokoškoláků. Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků. In: Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. Akademici, studenti, veřejnost. Laboratoř sociálně-vědních výzkumů Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 5. 5. 2011. www.lssv.eu/konference
 • MINKSOVÁ, L., PABIAN, P.: Approaching Students in Higher Education Governance: Introduction to the Special Issue. Tertiary Education and Management, 2011, vol. 17, no. 3, pp. 183–189. ISSN 1358-3883.
 • PABIAN, P., HÜNDLOVÁ, L., PROVÁZKOVÁ, K.: The Czech Republic Between Studentocracy, Academic Oligarchy and Managerialism: Are students powerful or powerless? Tertiary Education and Management, 2011, vol. 17, no. 3, pp. 191–203. ISSN: 1359-3883.
 • PABIAN, P., MINKSOVÁ, L.: Students in Higher Education Governance in Europe: Contrasts, commonalities and controversies. Tertiary Education and Management, 2011, vol. 17, no. 3, pp. 261–273. ISSN 1358-3883
 • PRUDKÝ, L.: Dobré hodnoty jako základ sociální práce v současné společnosti. In: Bednář, M., Synková, J. (eds.) Spravedlnost a službaV., Olomouc: Caritas 2011, s. 26–36. ISBN 978-80-260-0438-7.
 • PRUDKÝ, L.: Hodnotová zakotvenost výchovy a vzdělávání. In: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. ISBN 978-80-87182-16-1.
 • PRUDKÝ, L.: Kvalita a udržitelnost života a otevřená společnost: dvě stránky téže mince. In: Dušek J., Gregor J. a kol.: Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: VŠERS, 2011, s. 190-199. ISBN 978-80-87472-04-0
 • PRUDKÝ, L.: Poznámky k problematice výzkumu hodnotových struktur vysokoškoláků. In: Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. Akademici, studenti, veřejnost. Laboratoř sociálně-vědních výzkumů Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 5. 5. 2011. www.lssv.eu/konference
 • PRUDKÝ, L.: Životní dráha a strukturované studium na vysokých školách. AULA, roč. 19, č. 1, 2011, s. 5–16. ISSN 1210-6658
 • ŠEBKOVÁ, H.: Czech Republic: High Estimation for Academic Profession. In: Altbach, Ph. G. et al. (eds.), Paying the Professoriate. Routlege/Taylor&Francis, New York
 • ŠEBKOVÁ, H.: Hlavní směry dalšího rozvoje zajišťování kvality v EHEA. In: Nantlová, S. (ed): Hodnocení kvality vysokých škol: cesty k diverzifikaci vysokého školství. Sborník příspěvků z 12. semináře Hodnocení kvality vysokých škol, Telč, 28.-29. 4. 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 64 s. ISBN 978-80-210-5653-4.
 • ŠIMA, K.: Boloňský proces – recenze současné kritické literatury. AULA, roč. 19, č. 1, 2011, s. 33-39. ISSN 1210-6658
 • ŠIMA, K.: Masové vysoké školství v institucionálním kontextu. Konference Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. Akademici, studenti, veřejnost. Laboratoř sociálně-vědních výzkumů Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 5. 5. 2011. www.lssv.eu/konference

2010

 • KRČMÁŘOVÁ, Jana.: Dvě cesty ke třetí roli vysokých škol. Srovnání konceptualizace OECD a UNESCO. AULA, roč. 18, č. 4/2010, s. 17-29.
 • HUNDLOVÁ, Lucie., PROVÁZKOVÁ, Karla., PABIAN, Petr.: Kdo vládne českým vysokým školám? Kvalitativní studie rozhodovacích mechanismů na dvou fakultách a jejich katedrách. AULA, roč. 18, č. 4/2010, s. 2-16.
 • MINKSOVÁ, Lenka.: Vysokoškoláci – přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum – SDA Info, 2010, 4(1), s. 39-60. ISSN: 1802-8152.
 • ŠIMA, Karel.: Doktorské studium mezi Skyllou masifikace a Charybdou vykazování výzkumu. BIOGRAF 51 duben 2010, s. 45-49. ISSN: 1211-5770.
 • BESEDA, Jan.: Transformace studijních informačních systémů na FHS UK a její vliv na distanční vzdělávání. In: Beseda, J., Rohlíková, L. (ed.). Sborník z konference DISCO 2010, Plzeň: ZČÚ, 2010, s. 185-189. ISBN: 978-80-7043-911-1.
 • MACHÁT, Z.: Příklady dobré praxe na poli distančního vzdělávání v nových členských zemích EU – Estonsko a jeho politika rozvoje elearningu, In: Beseda, J., Rohlíková, L. (ed.). Sborník z konference DISCO 2010, Plzeň,ZČÚ, 2010, s. 111 -115. ISBN: 978-80-7043-911-1.
 • PRUDKÝ, Libor, SVATOŠOVÁ, Jitka: Metodologie a strategie řešení výzkumu zahraniční mobility vysokoškolksých pracovníků, AULA, roč. 18, č. 1/2010,
 • PRUDKÝ, Libor , Poznámky ke spoluodpovědnosti médií za podobu hodnotové struktury ve společnosti, In: Mediální pedagogika v teorii a praxi, Fakulta pedagogická ZČU, Plzeň, 2010
 • MINKSOVÁ, Lenka, PROVÁZKOVÁ, Karla,: Struktura výjezdů vysokoškolských pracovníků na zahraniční pracovní cesty a jejich důvody k účasti i neúčasti na zahraniční mobilitě, AULA, roč. 18, č. 1/2010, s. 21 – 28
 • MINKSOVÁ, Lenka, PROVÁZKOVÁ, Karla,: Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků: rezervy z pohledu účastníků a organizátorů, AULA, roč. 18, č. 1/2010, s. 28 – 37.
 • PABIAN, Petr, Czech Republic: Research required but not supported, The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector, Springer-Verlag, Dordrecht, 2010, s. 115 – 134.

2009

 • ŠIMA, Karel; LEPORI, Benedetto; MASSO, Jaan; UKRAINSKI, Kadri; JABLECKA, Julita. Comparing the organization of public research funding in Central and Eastern European Countries. Science and Public Policy. 2009, 36, 9, 14 s.
 • PABIAN, Petr. Europeanisation of Higher Education Governance in the Post-communist Context: The Case of the Czech Republic. In European Integration and the Governance of Higher Education and Research. Dordrecht : Springer-Verlag, 2009. s. 257–278.
 • ŠEBKOVÁ, Helena. Implementace strukturovaného studia s účastí odborníků z praxe. Aula, 2009, 17, 4, s. 49–65.
 • KYNČILOVÁ, Lucie. Uznávání části studia: analýza studijních a zkušebních řádů vybraných vysokých škol v České republice. Aula, 2009, 17, 4, s. 15–26.
 • PRUDKÝ, Libor. Neznámé diferenciace studentů vysokých škol. Aula, 2009, 17, 3, s. 1–10.
 • BESEDA, Jan. Transformace informačních systémů z pohledu administrativních a technických pracovníků. Aula, 2009, 17, 3, s. 19–31.
 • KRČMÁŘOVÁ, Jana. Tržní transformace vysokoškolských institucí: Různé teoretické konceptualizace, Aula, 2009, 17, 3, s. 47–54.
 • BENEŠ, Josef; ZÁVADA, Jiří. Nová struktura vysokoškolského studia z pohledu kvantitativních dat. Andragogická revue, 2009,1, 19 s.

2008

 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning v Asii a Arabském subkontinentu. Aula, 2008, 16, 4, s. 2–16.
 • MINKSOVÁ, Lenka. Žebříčky vysokých škol v České republice. Aula, 2008, 16, 4, s. 17–35.
 • KRAŤKOVÁ, Drahomíra. Spolupráce vysokých škol a vyšších odborných škol se zaměstnavateli, zaměstnatelnost absolventů. Aula, 2008, 16, 4, s. 45–72.
 • BESEDA, Jan. Proměny mediálního obrazu vysokého školství v letech 1989-2008. Aula, 2008, 16, 4, s. 36–44.
 • KRAŤKOVÁ, Drahomíra; NOVÁČEK, Libor. Spolupráce vysokých škol a vyšších odborných škol se zaměstnavateli v Libereckém kraji. Aula, 2008, 16, 3, s. 31–42.
 • PRUDKÝ, Libor; NOSEK, Milan. Sociální indikace přijatelnosti kanabisových drog pro studenty prvních ročníků vysokých škol v ČR. Aula, 2008, 16, 3, s. 54–69.
 • PABIAN, Petr; PROVÁZKOVÁ, Karla. Přehled sociologických šetření CSVŠ 1991 – 2008. Aula, 2008, 16, 3, s. 1–19.
 • PABIAN, Petr. Od elitního přes masové k univerzálnímu terciárnímu vzdělávání: koncepce Martina Trowa. Aula, 2008, 16, 2, s. 31–40.
 • ŠEBKOVÁ, Helena. Výzkum vlivu vládních a nevládních aktérů na Boloňský proces: od Sorbony do Londýna. Aula, 2008, 16, 2, s. 10–51.

2007

 • PABIAN, Petr; MELICHAR, Marek. Shifting peripheries: a state of the art report on the Czech academic profession. In The Changing Conditions for Academic Work and Career in Select Countries. Kassel : INCHER, 2007. s. 39–56.
 • ŠEBKOVÁ, Helena; KOHOUTEK, Jan. Quality and Higher Education. In Educational Policy Studies in the Czech Republic. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 15 s.
 • ŠEBKOVÁ, Helena; GURI-ROSENBLIT, Sarah; TEICHLER, Ulrich. Masifikace a diverzita vysokoškolských systémů: vzájemné působení dimenzi. In Higher Education Policy, 2007, 20, 4, 16 s.
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning v evropských zemích. Aula, 2007, 15, 4, s. 38–59.
 • KRAŤKOVÁ, Drahomíra; MOTYKOVÁ, Jana. Statistický přehled: ženy v terciárním školství v České republice. In Transformace: Gender, věda a společnost. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. 8. s
 • ŠIMA, Karel. Institucionální financování výzkumu a vývoje. Aula, 2007, 15, 4, s. 60–74.
 • ŠEBKOVÁ, Helena; KOHOUTEK, Jan. Od Sorbonny do Londýna – Analýza dokumentů zajišťování kvality v Trends I-V v souvislosti s komuniké a deklaracemi Boloňského procesu. Aula, 2007, 15, 3, s. 76–96.
 • KOHOUTEK, Jan; ZÁVADA, Jiří. Tvorba národních kvalifikačních soustav ve vybraných evropských státech a v ČR v návaznosti na Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání a Kvalifikační rámec evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Aula, 2007, 15, 3, s. 30–59 .
 • ŠEBKOVÁ, Helena; KOHOUTEK, Jan. Řízení a financování vysokého školství. In Educational Policy Studies in the Czech Republic. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 12 s.
 • KOHOUTEK, Jan. Úvahy nad hodnocením kvality vysokých škol v České republice. ACADEMIA, 2007, 17, 1, s. 32–37.

2006

 • ŠEBKOVÁ, Helena; KOHOUTEK, Jan. Kvalita ve vysokoškolském vzdělávání. In Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2006. 14 s.
 • ŠEBKOVÁ, Helena; KOHOUTEK, Jan. Řízení a financování vysokých škol. In Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2006. 16 s.
 • PABIAN, Petr. Doporučení OECD z roku 1992 a jejich realizace v české vysokoškolské politice. Aula, 2007, 15, 1, s. 67–78.
 • ŠEBKOVÁ, Helena; ZÁVADA, Jiří; MÜNSTEROVÁ, Eva. Benchmarking v hodnocení kvality vysokých škol. Aula, 2006, 14, zvl. číslo, s. 93–96.
 • ŠIMA, Karel. Aktivity ENQA a perspektivy konvergence systémů zajišťování kvality v Evropě. Aula, 2006, 14, zvl. číslo, s. 3–10.
 • PABIAN, Petr; MELICHAR, Marek; ŠEBKOVÁ, Helena. Financování vysokého školství očima nejdůležitějších zainteresovaných institucí a skupin. Aula, 2006, 14, 4, s. 103–121.
 • ŠIMA, Karel. Paradigma společnosti vědění a jeho uplatnění v evropské vysokoškolské politice. Aula, 2006, 14, 4, s. 31–37.
 • PABIAN, Petr. Dynamika terciárního vzdělávání a vysokoškolská legislativa: Analýza legislativy pro terciární vzdělávání v evropských zemích. Aula, 2006, 14, 3, s. 79–94.
 • NOVÁČEK, Libor. Poradenství na českých vysokých školách a prezentace poradenských center. Aula, 2006, 14, 3, s. 67–76.
 • MENCLOVÁ, Lenka; BAŠTOVÁ, Jarmila. Vybrané výsledky ze sociologického šetření studentů veřejných a soukromých vysokých škol roku 2005 v České republice. Aula, 2006, 14, 3, s. 30–38.
 • MENCLOVÁ, Lenka; BAŠTOVÁ, Jarmila. Vysokoškolský student v České republice – komparace dat z výzkumů z let 1992–2005. Aula, 2006, 14, 1, s. 83–91.
 • ŠMÍDOVÁ, Marcela; HAMANOVÁ, Jana. Vliv demografického vývoje na vysoké školství ČR do roku 2010. Aula, 2006, 14, 1, s. 34–39.

2005

 • ŠEBKOVÁ, Helena; KOHOUTEK, Jan; ŠTURZOVÁ, Jana. Metodika komplexního hodnocení kvality. Aula, 2005, 13, zvl. číslo, s. 110–125.
 • KOHOUTEK, Jan; ROSKOVEC, Vladimír; ŠTURZOVÁ, Jana. Návrh modulární struktury činností vysoké školy pro vnitřní a vnější hodnocení kvality. Aula, 2005, 13, zvl. číslo, s. 102–109.
 • ŠEBKOVÁ, Helena. Rozbor výsledků projektů Phare. Aula, 2005, 13, zvl. číslo, s. 2–13.
 • KOSCHIN, Felix; SVATOŇ, Ondřej. Dopady demografického vývoje na české vysoké školy – výhled do roku 2010. Aula, 2005, 13, 2, s. 86–95.
 • MELICHAR, Marek. Focus Groups v projektu „Výzkum závislostí demografického vývoje“ a priorit dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné v vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol do roku 2010. Aula, 2005, 13, 4, s. 106–115.
 • ŠMÍDOVÁ, Marcela. Podíl vysokých škol na vytváření klastrů v České republice. Aula, 2005, 13, 2, s. 3–8.
 • ŠEBKOVÁ, Helena; MÜNSTEROVÁ, Eva. Akreditace a hodnocení kvality. Aula, 2005, 13, 1, s. 14–22.
 • NOVÁČEK, Libor; ŠEBKOVÁ, Helena; TEICHLER, Ulrich; WÄCHTER, Bernd; KELO, Maria. Student mobility in European higher education – Czech Republic, In EURODATA. Student mobility in European higher education. Bonn : Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft, 2005. s. 150–161.
Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License