NÁRODNÍ CENTRUM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

E-mail: ncdiv@csvs.cz
Zabýváme se výzkumem, monitoringem, poradenstvím a osvětou na poli distančního a celoživotního vzdělávání poskytovaného v oblasti terciárního vzdělávání v ČR a ve světě, a to již od roku 1995.
Sledujeme nejnovější trendy na poli pronikání moderních komunikačních technologií do oblasti pedagogické praxe. V současné době především rozvoj LMS systémů, sociálních sítí a e-learningu.
Spolupracujeme  na široké paletě vzdělávacích aktivit v oblasti distančního vzdělávání, vysokoškolského managementu, vysokoškolské pedagogiky.

Know-how o distančním a celoživotním vzdělávání pomáháme šířit pořádáním konferencí a seminářů.

Každý rok  pořádáme mezinárodní konferenci DisCo věnovanou problematice distančního vzdělávání ve spolupráci s některou z českých vysokých škol.

Sborníky z konferencí jsou ke stažení níže této stránce: 

Sbornik_DisCo_2010,

Jsme členem České asociace distančního vzdělávání,   

Aliance pro otevřené vzdělávání

Digikoalice

Co jsme dělali, najdete na našem blogu: http://distancne.blogspot.com

Sledujte nás na Facebooku

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License