S rostoucím počtem imigrantů s různorodým kulturním zázemím se v posledních letech stala naléhavější otázka jejich integrace do většinové společnosti. Klíčovou roli v pomoci imigrantům a uprchlíkům při usazování v nových zemích a prostředí hraje vzdělávání.  Jeho role při……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License