Materiály z workshopu: EFEKTIVNÍ PORADENSTVÍ = EFEKTIVNÍ VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ?

V úterý, 24. listopadu 2020 proběhl on-line workshop k aktuálním trendům a zahraniční praxi ve vysokoškolském poradenství.

Workshop se uskutečnil s podporou pražské pobočky nadace Friedricha Eberta. Ve třech prezentacích představili zahraniční hosté, Technická univerzita Drážďany, Vysoká škola Žitava/Zhořelec a spolek ArbeiterKind.de, svoji poradenskou činnost a aktuální projekty. Důkazem, že témata zaujala přítomné účastníky, byla i živá diskuze, která se dotkla většiny prezentovaných témat. Všem účastníkům děkujeme za jejich čas a podnětné dotazy.

Zájemcům o materiály z workshopu jsou níže k dispozici jednotlivé prezentace a videozáznam celé akce (v češtině):

O uskutečněném workshopu si můžete přečíst od kolegy Filipa Bláhy také článek, který vyšel na webu Universitas.cz: Jak předcházet studijní neúspěšnosti? Příklady ze zahraničí ukázal workshop.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License