Workshop 5 Kombinovaná forma studia na moravských a slezských VŠ: bariery a příležitosti

ve spolupráci Katedrou informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity

3. 12. 2020 13:00-15:00 Online záznam zde

Registrace

Program

13:00-13:30

RNDr. Michal Černý, KISK, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity

Zahraniční zkušenosti s online-výukou v době koronaviru

Příspěvek se zaměří na analýzu dobré, ale i špatné praxe v kontextu adaptace na změny, které epidemie přinesla. Ukáže, že klíčovým faktorem pro úspěšnou adaptaci není vlastní technologická vyspělost univerzit, ale především jistý myšlenkový a kulturní rámec, se kterým jsou školy schopné konkrétní situaci zvládat. Popis příkladů současně otevírá dvě zásadní otázky: 1. Jakým způsobem lze tyto zkušenosti přenést do českého prostředí? 2. Bude svět vzdělávání ještě někdy takový, jako byl před rokem či dvěma?

13:30-14:00

Mgr. Veronika Müllerová, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Teologii online – první český čistě distanční vysokoškolský program.

14:00-14:30 Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.

Slasti a strasti kombinovaného studia

14:30-15:00

Panelová diskuse: Bariéry a výzvy kombinovaného studia

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License