Otevírá se cesta slučování slovenských univerzit

Branislav Gröhling, slovenský ministr školství, vědy, výzkumu a sportu, počátkem roku ohlásil (https://www.aktuality.sk/clanok/852820/branislav-groehling-budeme-mat-balik-financii-ktorym-chceme-vs-motivovat-aby-sa-spajali/) vyčlenění balíčku finančních prostředků, kterým bude chtít tamní vysoké školy motivovat, aby se spojovaly a slučovaly. Současně s tím vyjádřil víru, že již v letošním roce se podaří zrealizovat alespoň jedno takové sloučení nebo spojení.

Jeho vyjádření přišlo pouhých pár měsíců poté, co některé tamní univerzity oznámily kroky vedoucí k užší spolupráci. V říjnu loňského roku rektoři Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenské technické univerzity, Univerzity Pavla Josefa Šafaříka v Košicích a Technické univerzity v Košicích společně s předsedou Slovenské akademie věd Pavlem Šajgalíkem představili návrh k vzájemnému propojení těchto institucí. „Propojení,“ jak napsali ve společném prohlášení (https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/navrh-rektorov-styroch-univerzit-a-predsedu-sav-k-vzajomnemu-prepojeniu.html?page_id=13747), pro ně „neznamená zánik, nebo zrušení univerzit, ztrátu silných značek. Nejsme přece na zelené louce“. Navrhují proto „zahájit diskusi o vytvoření nové střešní a společné řídící struktury, která zcentralizuje a zprofesionalizuje administrativní a podpůrné činnosti, abychom tím osvobodili naše učitele a výzkumníky, která bude šetřit běžné výdaje a jako samostatný subjekt bude silnějším hlasem v mezinárodním prostředí.“

Jinou cestou se rozhodli vydat jejich kolegové a kolegyně z několika dalších slovenských univerzitních pracovišť. V listopadu totiž podepsali dohodu o vytvoření Konsorcia U10+. Smyslem tohoto konsorcia je „společný postup při tvorbě a rozšiřování spektra studijních programů, společné uskutečňování výzkumné, vývojové nebo jiné tvůrčí činnosti, společné zlepšování podmínek pro studenty v oblastech zajišťování možností stravování, ubytování, kulturního, společenského a sociálního života a sportu. Signatáři se podpisem smlouvy zavázaly koncentrovat a rozvíjet tvůrčí kapacity pro zlepšení národního a mezinárodního postavení členských univerzit, zajišťovat a zvyšovat kvalitu vzdělávání, vědy, výzkumu a umělecké činnosti, získávat a efektivně využívat lidské a finanční zdroje, budovat společný modul vzdělávání v rámci programu Erasmus+, vytvořit společný výzkumný park center excelence, naplňovat společenskou roli vysokých škol, jakož i aktivně spolupracovat s dalšími sdruženími univerzit a jinými subjekty, které podporují vzdělávací a vědeckou činnost na Slovensku a v zahraničí“ (https://www.tuzvo.sk/sk/rektori-konzorcia-slovenskych-univerzit-u10-podpisali-zakladatelsku-zmluvu).

Vznik takzvaných univerzitních konsorcií umožňuje na Slovensku novela zákona o vysokých školách z roku 2019 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/155/). Ta zavedla rejstřík konsorcií vysokých škol, který je součástí rejstříku vysokých škol. Do takovéhoto rejstříku se zapisuje název a sídlo konsorcia, předmět jeho činnosti, orgány, jejichž prostřednictvím konsorcium jedná, a osoby, které vykonávají jejich působnost, a také název a sídlo zakladatelů konsorcia. Výše zmíněné Konsorcium U10+ je prvním, které vzniká na této legislativní bázi. Není vyloučeno, že přinejmenším jedna ze dvou uvedených nedávných iniciativ slovenských univerzit může postupně vést k reálnému sloučení škol. A to i díky ministerské finanční motivaci. Na Slovensku momentálně působí 34 vysokých škol, z nichž je 20 veřejných, 3 státní a 11 soukromých (https://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach).

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License