Síť Eurydice vznikla v roce 1980 jako jeden ze strategických nástrojů Evropské komise pro podporu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání. Původně byla součástí programu EU SOCRATES, od roku 2007 byla zařazena pod Program celoživotního učení……

Za svůj vzdělávací systém, výukové metody a pedagogické materiály odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje řadu činností, které se dotýkají otázek společného zájmu. Konkrétně se jedná o integraci migrantů a uprchlíků, podporu inkluze……

Evropský den jazyků Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září. Jeho cílem je připomenout si jazykovou rozmanitost kontinentu, na kterém se mluví více než 200 jazyky, z toho 24 úředními jazyky EU, přibližně 60 regionálními a……

V oblasti odborného vzdělávání a přípravy spolupracuje Evropská komise v rámci kodaňského procesu s orgány členských států, představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců i zeměmi mimo EU. Cílem této spolupráce je zvýšení kvality odborné přípravy (včetně počátečního vzdělávání a profesního rozvoje),……

Study in Europe je projekt Evropské unie spuštěný v lednu 2018 usilující o lepší informovanost studentů z celého světa ohledně možností studia v Evropě, pomoc mezinárodním studentům najít v Evropě příležitosti ke studiu, výzkumu či získání stipendia a spojení evropských……

S rostoucím počtem imigrantů s různorodým kulturním zázemím se v posledních letech stala naléhavější otázka jejich integrace do většinové společnosti. Klíčovou roli v pomoci imigrantům a uprchlíkům při usazování v nových zemích a prostředí hraje vzdělávání.  Jeho role při……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License