Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách: Celoživotní vzdělávací příležitost

Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství vás zve na  pokračování semináře “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“, který probíhá v rámci projektu 100+.

Projekt 100+  navazuje  na konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál z 1. 11. 2018kterou jsme si přáli otevřít diskuzi o vysokém školství a vysokoškolském vzdělávání. Tento seminář je jednou z prvních akcí, které budou v rámci tohoto projektu probíhat.

Termín: pondělí 27. 5. 2019, 10:00 – 16:00

Kde: Západočeská univerzita, Univerzitní 22, Plzeň, UV115   

Program bude sestávat z několika vystoupení odborníků z různých vysokých škol v České republice a závěrečné panelové diskuse, která se bude soustředit na možnosti spolupráce vysokých škol v oblasti online vzdělávání a smysluplného využívání technologií ve výuce na vysoké škole. Cílem je také vybudovat komunitu spolupracujících a vzájemně se doporučujících odborníků zaměřenou na digitální vzdělávání.

Program:

10:00 – 10:15 zahájení

10:15 – 11:00 Mari Caldeiro: Current trends in digital education for adult learners at university – inspiration from Spain and South America

11:00 – 11:15 coffee break

11:15 – 12:00 Jan Tlučhoř, Zlata Hokrová: Inspirace z konference Lifelong Learning Summit 2019, Lillehammer

12:00 – 13:00 pauza na oběd

13:00 – 13:45 Jana Brabcová: Trendy v digitálním celoživotním vzdělávání a kariérové poradenství

13:45 – 14:00 coffee break

14:00 – 14:45 Lucie Rohlíková: Průmysl 4.0 jako výzva pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách

14:45 – 15:00 coffee break

15:00 – 16:00 panelová diskuse

 

Akce je otevřena  ZDARMA všem zájemcům ze ZČU i dalších vysokých škol po předchozím přihlášení.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License