Workshop 3. Kombinovaná forma studia na českých VŠ: bariéry a příležitosti?

1.12. 11:00-13:00, online záznam zde

ve spolupráci s Celoživotní a distanční vzdělávání, Západočeská univerzita v Plzni a Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání

Registrace

Program

11:00-11:30 Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc., Univerzita Karlova

Zkušenosti s kombinovaným studiem

11:30-12:00 Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D., Mgr. Aneta Boháčová, Západočeská univerzita v Plzni

Příčiny neúspěšnosti studia na ZČU

12:00-12:30 Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Distanční výuka v době COVID-19: Porovnání americké a české zkušenosti

12:30-13:00 Panelová diskuse Bariéry a výzvy kombinovaného studia

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License