V oblasti odborného vzdělávání a přípravy spolupracuje Evropská komise v rámci kodaňského procesu s orgány členských států, představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců i zeměmi mimo EU. Cílem této spolupráce je zvýšení kvality odborné přípravy (včetně počátečního vzdělávání a profesního rozvoje),……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License