Za svůj vzdělávací systém, výukové metody a pedagogické materiály odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje řadu činností, které se dotýkají otázek společného zájmu. Konkrétně se jedná o integraci migrantů a uprchlíků, podporu inkluze……

V oblasti odborného vzdělávání a přípravy spolupracuje Evropská komise v rámci kodaňského procesu s orgány členských států, představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců i zeměmi mimo EU. Cílem této spolupráce je zvýšení kvality odborné přípravy (včetně počátečního vzdělávání a profesního rozvoje),……

S rostoucím počtem imigrantů s různorodým kulturním zázemím se v posledních letech stala naléhavější otázka jejich integrace do většinové společnosti. Klíčovou roli v pomoci imigrantům a uprchlíkům při usazování v nových zemích a prostředí hraje vzdělávání.  Jeho role při……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License