Za svůj vzdělávací systém, výukové metody a pedagogické materiály odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje řadu činností, které se dotýkají otázek společného zájmu. Konkrétně se jedná o integraci migrantů a uprchlíků, podporu inkluze……

Evropský den jazyků Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září. Jeho cílem je připomenout si jazykovou rozmanitost kontinentu, na kterém se mluví více než 200 jazyky, z toho 24 úředními jazyky EU, přibližně 60 regionálními a……

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) byl zaveden v roce 2010 Budapešťsko-vídeňskou deklarací jako jeden z cílů první fáze Boloňského procesu (1999), v následujícím desetiletí se jeho cíle soustředí okolo konsolidace EHEA zejména v souvislosti……

Evropská unie v posledních letech klade důraz na plné využití potenciálu vzdělávání a kultury jako hybatele ekonomického růstu, tvorby pracovních míst, sociální spravedlnosti a rozvoji evropské identity v různosti jejích podob. Cílem je vytvořit do…

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License